Pædagogiske tanker i skolen
Mange nye ideer finder i disse år vej til folkeskolen. Nogle af dem er dog for vilde til at vinde bred opbakning.

Fra England og USA strømmer pædagogiske ideer om kreativ undervisning uden faste skemaer og tanker om, at elevernes egne aktiviteter og ønsker skal høres. På langt de fleste skoler fortsætter lærerne dog som hidtil, nemlig med stram disciplin, terpning, lussinger og spanskrør som en gennemprøvet metode til at gøre eleverne til gode samfundsborgere.

Gymnastik på skoleskemaet

I en tid hvor der bliver gjort meget for folkesundheden, er det godt, at gymnastik nu skal være obligatorisk, selv for pigerne. Børnene skal ind imellem have lov at lege i gymnastiktimerne, men man kommer ikke uden om, at de klassiske kropsøvelser udført med militær disciplin er et smukt syn. Og boldspil er der blevet plads til, det er jo blevet voldsomt populært overalt.

 

Undervisning for øjet

Anskuelsestavler - de store plancher med billeder af planter, dyr eller scener fra historien og bibelhistorien - blev jo indført allerede i 1900. Men man udbygger hele ideen om, at undervisningen bliver bedst, når man ikke bare skal høre efter eller læse om tingene, men også kan se dem.

Så vidt som skolerne har råd, skal de have udstoppede dyr, og i tegnetimerne skal læreren bruge modeller af de former, som eleverne skal lære at tegne.

 

Krav om seksualundervisning møder modstand

Nogle meget fremsynede pædagoger kræver, at der skal være obligatoriske timer i forplantningslære i de ældste klasser. Det kan for eksempel være i forbindelse med naturhistorietimerne eller i undervisningen i sundhedslære.

Et så radikalt krav støder naturligvis på hård modstand fra især kristelige kredse og har stadig lange udsigter. Men hvem ved, måske vil man engang se mere afslappet på den menneskelige forplantning, så de kan unge kan lære, hvad der venter dem i ægteskabet.

RELATERET

Skal man have penge nok for at gifte sig?


En bid til tiden
Læs, hvad der er på ugemenuen, og få opskriften på en af tidens lækre desserter.